Jeugd

logo Gemeentelijke Jeugddienst Houthulst

De jeugddienst heeft 4 grote taken :

1.      Een beleid en een visie ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren.

Dit gebeurt door :

  • Het jeugdwerk te ondersteunen door subsidiëring, belangenverdediging en dienstverlening (b.v. het bieden van informatie en vorming en het begeleiden van jeugdwerkinitiatieven bij projecten of problemen)
  • Eigen gemeentelijke jeugdwerkprogramma’s aanbieden, aanvullend op het bestaande particulier jeugdwerkaanbod (b.v. Grabbelpas)
  • Een ruimtebeleid voor de jeugd uitstippelen (b.v. de inplanting van nieuwe wijkspeelpleintjes, uitbouw speelweefsel, aangepaste jeugdwerkinfrastructuur,…)
  • Het vertegenwoordigen van de vrijetijdsbelangen voor de jeugd in andere sectoren 

2.      Begeleiding, ondersteuning en organisatie van inspraak

  • Het organiseren van de inspraak en de communicatie van groepen en verenigingen (b.v. inspraakmoment voor de aanleg van nieuwe wijkspeelpleintjes, voor de planning en evaluatie van het jeugdbeleid, de gemeentelijke jeugdraad)
  • Een gepersonifieerd jeugdinformatiebeleid
  • Ontwikkelen van communicatiesystemen t.a.v. kinderen en jongeren (b.v. het facebookprofiel ‘jeugddiensthouthulst’, de AntiVerveelgids)

3.      Ontwikkeling van beleidsnetwerken en integratie van de verschillende voorzieningen

  • De inventarisatie van lokale en regionale jeugdactoren

4.      Het ondersteunen van het gemeentebestuur bij het voeren van een jeugdbeleid.

 

  • Overleg en planning met actoren betrokken bij het jeugdbeleid. Heel wat beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en jongeren. Om de stem van kinderen en jongeren te laten horen, werkt de Jeugddienst samen met andere diensten en organisaties.
  • Het bestuur ondersteunen bij het nemen van beslissingen binnen het impliciete en expliciete jeugdbeleid.
Contactpersoon: 
Anja D'hooghe
051 46 08 97

Contactgegevens

Markt 17
8650 Houthulst
051 46 08 97

Nieuws

Programma Krokusprikkels 2017

De vrijetijdspas Prikkels is er weer voor kinderen en jongeren tussen 9 en 17 jaar. Het programma voor de krokusvakantie vind je...

Techniekacademie

Voor de techniekacademie voor het voorjaar 2016 kan niet meer ingeschreven worden. Alle plaatsen werden ingenomen.

Voor deze editie wordt...

Foto's Sint-intocht Houthulst

De foto's van de Sint-intocht zijn er ! Zaterdag 7 november 2015 was een hoogdag voor de kinderen en hun (groot)ouders in het centrum van...

Openingsuren: 
maandag8:30 - 12:0014:00 - 16:00dinsdag8:30 - 12:0014:00 - 16:00woensdag8:30 - 12:0014:00 - 16:00donderdag8:30 - 12:0014:00 - 19:30vrijdag8:30 - 12:00zaterdagGeslotenzondagGesloten
Extra info openingsuren: 
De Dienst Vrije Tijd is gesloten op donderdag 20 en vrijdag 21 juli en op maandag 15 augustus 2016.