Aanvraag incontinentiepremie

Wat?
• Tegemoetkoming
– Voor personen die lijden aan chronische incontinentie, patiënten met een stoma of die peritoneale thuisdialyse doen
– €39 per jaar als tegemoetkoming voor de extra restafvalkosten die gepaard gaan met hun aandoening
= 3 rollen grote huisvuilzakken van €13/rol
 
Voorwaarden
• Gedomicilieerd zijn in Houthulst
• Thuis verblijven (niet in een residentiële voorziening verblijven)
• Lijden aan:
– Chronische incontinentie
– Patiënt met stoma
– Peritoneale thuisdialyse krijgen
Aanvraag
• Door middel van aanvraagformulier in bijlage;
– Te verkrijgen bij sociale dienst OCMW of via website gemeente
– Personen dienen aanvraagformulier in te vullen en in te dienen samen met medisch attest dat dient ingevuld te worden door de huisarts
• Indienen van aanvraagformulier + medisch attest bij sociale dienst OCMW 
• Aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden met nieuw medisch attest