Opleiding tot gemachtigd opzichter

In de buitenschoolse kinderopvang BKO Houtekind van Klerken (Smissestraat 7a) kunnen geïnteresseerden op woensdagnamiddag 20 september vanaf 13.30 uur een opleiding tot gemachtigd opzichter volgen. Een gemachtigd opzichter is bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren en/of mensen met een handicap veilig te laten oversteken. Hij of zij kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten oversteken, behalve als er verkeerslichten staan; hij of zij kan hen ook verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn. De gemachtigd opzichter mag 'aanwijzingen' geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeertekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel. Als gemachtigd opzichter kan je geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren, maar kan je wel een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.

Om de grootte van de groep aanwezigen te kunnen inschatten, wordt er gevraagd in te schrijven tegen ten laatste vrijdag 15 september. De opleiding is gratis. Start om 13.30 uur stipt.