Vogelgriep: gevaar geweken, enkel nog voorzorgsmaatregelen!

Informatie voor hobbyhouders (particulieren)

Vanaf 20 april 2017 worden de laatste preventieve
maatregelen tegen vogelgriep opgeheven. De afgelopen weken zijn er geen nieuwe
besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in
een straal van 250 km daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier
waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting
in ons land is daardoor klein geworden.
Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen
worden alleen de gebruikelijke preventieve maatregelen toegepast om insleep van
vogelgriep te vermijden.
Hoewel deze gebruikelijke preventieve maatregelen
voornamelijk van toepassing zijn voor de  professionele pluimveehouders
zijn bepaalde maatregelen ook van toepassing voor de hobbyhouders die in de gevoelige natuurgebieden wonen.
Het betreft volgende maatregelen:
Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in
gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat
contact met wilde vogels onmogelijk is.
Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap
levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van
oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben,
tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden
worden.
Voor meer informatie:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/
F.A.Q.
 
Call Center: 0800 99 777

 

Documenten: