Werken Beversluisstr, Heulegoedstr, Oostbroekstr en Westbroekstr

Optimalisatie landbouwwegen en herinrichting Beversluisstr, Heulegoedstr, Oostbroekstr en Westbroekstr

 

Half oktober 2016 zijn de riolerings- en wegenwerken in de Beversluisstr, Heulegoedstr, Oostbroekstr en Westbroekstr gestart.

Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden ziet de planning er als volgt uit:

  

- Fase 1: drukriolering in de Oostbroekstraat, Heulegoedstraat en Beversluisstraat. 

*Van 29 mei tot 7 juli aanlag gravitaire leiding Oostbroekstraat, vanaf Puidebroekstraat richting spaarbekken, met opbraak wegenis en heraanleg

plaatselijk verkeer kan door, wegomlegging wordt voorzien

 

- Fase 2: herinrichting van de Westbroekstraat

Doorgang van Merkem centrum naar Vleteren is onderbroken.

- Deze werken zullen rond half september afgewerkt zijn.

-Tegen het bouwverlof wordt de onderlaag in asfalt aangelegd.

- Wegomlegging wordt voorzien via de Rode Steenstraat - Oostbroekstraat - Beversluisstraat - Iepersteenweg - Stationsstraat.

- Er wordt gewerkt per zone om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken qua toegankelijkheid.  Na aanleg van de riolering wordt onmiddellijk minder-hinder steenslag geplaatst i.v.m. verzekeren toegankelijkheid woningen en plaatselijk verkeer.

 

Documenten: