Werken Beversluisstr, Heulegoedstr, Oostbroekstr en Westbroekstr

Optimalisatie landbouwwegen en herinrichting Beversluisstr, Heulegoedstr, Oostbroekstr en Westbroekstr

 

Half oktober 2016 zijn de riolerings- en wegenwerken in de Beversluisstr, Heulegoedstr, Oostbroekstr en Westbroekstr gestart.

Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden ziet de planning er als volgt uit:

  

- Fase 1: half oktober 2016 tot begin 2017: 60 werkdagen

*aanleg drukriolering te beginnen in de Oostbroekstraat, daarna Heulegoedstraat en vervolgens Beversluisstraat. 

*Aanleg pompputten en plaatsen pompen

*gravitaire leiding Oostbroekstraat (tussen woning 13 en 17) met opbraak wegenis en heraanleg

plaatselijk verkeer kan door, wegomlegging wordt voorzien

(voorlopig liggen de werken stil, nieuwe planning wordt zo vlug mogelijk doorgegeven)

 

- Fase 2: 30 jan 2017 - eind juni 2017: 100 werkdagen:

Op 30 jan 2017 start de 2de fase van de herinrichting van de Westbroekstraat.  Doorgang van Merkem centrum naar Vleteren is onderbroken.

- Deze werken zullen ongeveer 100 werkdagen in beslag nemen.  Dit betekent praktisch tot aan het bouwverlof 2017.

- Wegomlegging wordt voorzien via de Heulegoedstraat - Beversluisstraat - Iepersteenweg - Stationsstraat.

- Er wordt gewerkt per zone om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken qua toegankelijkheid.  Na aanleg van de riolering wordt onmiddellijk minder-hinder steenslag geplaatst i.v.m. verzekeren toegankelijkheid woningen en plaatselijk verkeer.

 

Documenten: