Cyclomedia maakt foto's

14
sep
2021
Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Ook in Houthulst komt Cyclomedia straatfoto’s maken tussen half september en half november.

De foto’s worden gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’).

Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kan je contact opnemen met Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel | E privacy@Cyclomedia.comwww.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement