Aanvraag ingebruikname openbaar domein

* Het kan gebeuren dat een deel van het openbaar domein (weg, voetpad,...) ingenomen wordt voor privatief gebruik (bv indien je werkzaamheden uitvoert op het openbaar domein, bij een verhuis of bij het plaatsen van een stelling, container, bouwmateriaal, kraan,...)  Hiervoor is steeds een toelating van de burgemeester nodig.  

De aanvraag van deze toelating moet ten minste 5 werkdagen op voorhand gebeuren bij de dienst Openbaar Domein van de gemeente.  Er wordt nagegaan of de ingebruikname mogelijk is en na goedkeuring krijgt u een vergunning.  Voor ingebruikname van meer dan 5 dagen moet een retributie betaald worden.  Wie zonder deze vergunning hinder veroorzaakt op het openbaar domein, is niet enkel strafbaar, maar ook verantwoordelijk voor eventuele schade die dit met zich kan meebrengen aan andere weggebruikers.

 

Hoe aanvragen?

- door langs te komen op het gemeentehuis en aanvraag in te vullen

- Via onderstaand formulier en dit bezorgen, opsturen of mailen naar de dienst openbaar domein

- elektronisch via het digitaal loket op deze website

  

* Bij het ingebruiknemen van het openbaar domein naar aanleiding van een evenement, manifestatie, jaarmarkt, sportwedstrijd, ... moet steeds een meldingsfiche ingevuld worden.  Dit kan via het digitaal loket, onder onthaal.