Aanvraag tot ingebruikname van het openbaar domein

Aanvragen voor het uitvoeren van werken aan de openbare weg (bv. riolering, voetpad, ...) of de ingebruikname van de openbare weg (bv. stapelen van materialen, opstellen container, stellingen, kranen...) moeten tenminste 5 werkdagen op voorhand gebeuren.

Velden met (*) zijn verplicht.

De aanvrager

Gegevens aannemer

Informatie over de werken

Situatieschets

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png txt pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.

Voorziene of te verwachten verkeersimpact

Omschrijf de mogelijke verkeershinder bv. inname trottoir, fietspad, rijbaanversmalling, hoe het verkeer zal moeten circuleren, afgesloten of omgeleid worden...?

Tijdsduur

Parkeerverbod

Grotere werken: parkeerverbodsborden dienen verplicht geplaatst te worden door de aannemer.

Kleinere werkzaamheden: de gemeentelijke technische dienst plaatst de borden (bv. leveringen materialen, verhuis, renovatiewerken gevel,...)