Algemeen directeur

dhr.  Dries Braeye

Markt 1

8650 Houthulst

+32 51 460 731

dries.braeye@houthulst.be

 

Taken :

-    algemene leiding en coördinatie van de gemeentediensten.

-    hoofd van het gemeentepersoneel.

-    voorbereiden van de dossiers die aan college en gemeenteraad voorgelegd worden.

-    voorbereiden van de vergaderingen college en gemeenteraad.

-    opmaak van de verslagen van vergaderingen van college en gemeenteraad.

-    medeondertekening van uitgaande briefwisseling en documenten namens college en gemeenteraad.

-    opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van college en gemeenteraad.