Andere verkeershinder

Hinder op het openbaar domein

Website: www.geopunt.be/hinder-in-kaart 
Alle ingebuiknames van het openbaar domein waardoor men hinder kan ondervinden, worden bijgehouden op het Generiek 
Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) van het AGIV (agentschap voor geografische informatie Vlaanderen).

Dit gaat onder andere over:
- wegenwerken
- privé-ingebruiknames van het openbaar domein door bv. het plaatsen van een stelling, container,..
- innames door verenigingen (bv. rommelmarkt, wielerwedstrijd,...)
- innames door nutsmaatschappijen met hinder (aanleg, herstel nutsvoorzieningen,...)
- innames door aannemers met hinder

Op de website www.geopunt.be/hinder-in-kaart, kan je alle hinder zien. Je klikt er links op "hinder op de weg".
Daar kan je zoeken bv via postcode en alle goedgekeurde evenementen, gebeurtenissen of 
wegenwerken,... die HINDER veroorzaken worden op de kaart weergegeven.