Beeldbank Houthulst Verbeeldt

‘WESTHOEK verbeeldt’ is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Daarnaast wordt ook actief samengewerkt met heemkundige kringen en andere organisaties om ook hun beeldarchief via de website te ontsluiten. .

Vrijwillige en professionele medewerkers werken sinds 2004 samen om dit erfgoed voor de toekomst te bewaren. De vrijwilligers gaan in hun eigen dorp op zoek naar unieke foto’s, affiches, prentbriefkaarten... De beelden, maar ook de verhalen die er aan vast hangen worden samen bewaard in een beeldbank: een digitale versie van de vroegere fichebak.

‘WESTHOEK verbeeldt’ staat voor een regionale werking met een duidelijk lokale toets. We werken op een uniforme, herkenbare manier met aandacht voor de dorpen afzonderlijk, de diversiteit aan beeldmateriaal en de persoonlijke verhalen. Onder meer via een creatieve communicatie gaan we ook op zoek naar interactie met (uitgeweken) dorpsbewoners.

 Je vindt ‘WESTHOEK verbeeldt’ niet alleen terug in een digitale omgeving. Je kan ook in de wijken, dorpen en steden van de Westhoek meegenieten van deze regionale schatkamer. Regelmatig worden toonmomenten georganiseerd of komen er wandelroutes en affiches in het straatbeeld.

 

Boek eens een inscansessie!

Beschik je thuis of binnen je vereniging ook nog over dergelijk waardevol erfgoed dat je virtueel wil delen met iedereen?
Contacteer dan peter.castelein@houthulst.be  voor een inscansessie bij ons op kantoor.

Wat hebben we daarvoor nodig? Een publiek en heel wat invoermateriaal. Wij zorgen zelf voor het inscannen en plaatsen alles dan ook achteraf op de erfgoedbank. Interesse?