Bekendmakingen decreet lokaal bestuur

Verplichte vermeldingen vanaf 1 januari 2019 op basis van:

  • het Decreet Lokaal Bestuur 22.12.2017
  • het Besluit Vlaamse regering 20.4.2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones

 

Agenda en notulen gemeenteraad

Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen