Bekendmakingen decreet lokaal bestuur

- Verplichte vermeldingen vanaf 01 januari 2019 op basis van: 
  • het Decreet Lokaal Bestuur 22.12.2017
  • het Besluit Vlaamse regering 20.4.2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en ulpverleningszones. 
- Tijdelijke politiereglementen kan u hier raadplegen.
- Reglementen/verordeningen en belastingen/retributies van voor 01 januari 2019 kan u hier raadplegen.
- De samenstelling van de gemeenteraad en OCMW-raad vindt u hier .
- De samenstelling van het college van burgmeester en schepenen en het vast bureau vindt u hier .

 

Agenda  en notulen gemeenteraad

Agenda en notulen college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar.