Bijzonder comité voor de sociale dienst

 

Samenstelling

Samenstelling

Deontologische code

Deontologische code OCMW-mandatarissen

Werking

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW en is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 6 leden.

 

Vergaderingen

De vergaderingen van het Bijzonder comité voor de sociale dienst zijn gesloten. De leden volgen er maandelijks de sociale dossiers op.

 

Klachten

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer