Bouwen en verbouwen

In aanbouw

Voor het bouwen en verbouwen heb je vanaf 01 januari 2018 een omgevingsvergunning nodig, en dus niet meer de klassieke bouwvergunning. De wetgeving in verband met de omgevingsvergunning kan je terugvinden in het decreet betreffende de omgevingsvergunning (datum 25/04/2014) en het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (datum 27/11/2015).

 

Voor een aantal werken is helemaal geen vergunning meer nodig, of kan er een melding in plaats van een omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Een overzicht van deze werken kan je hier vinden.

 

Bepaalde werken zijn wel vergunningsplichtig maar zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Een overzicht van de werken waarvoor geen architect nodig is kun je hier vinden.

 

De kostprijs van een omgevingsvergunning is afhankelijk van de aard van de vergunning. U kunt de exacte prijs voor uw project terugvinden in het betreffende besluit van de gemeenteraad.

 

De omgevingsvergunningsaanvragen worden in regel ingediend via het omgevingsloket. Een uitzondering hierop zijn dossiers zonder medewerking van architect, die kunnen ook nog ingediend worden aan het loket in het gemeentebestuur.

Deze laatste optie houdt wel een meerkost van 75 euro in voor wat betreft de belasting op de afgifte van administratieve stukken.