Burgemeester

Burgemeester Joris Hindryckx

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en is de lokale vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten.

Hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente, de reglementen en verordeningen van de raad en van het college. 

 

Joris Hindryckx

Broeders Xaverianenstraat 6, 8650 Houthulst

+32 479 50 02 99

joris.hindryckx@houthulst.be

 

Bevoegdheden: 

  • algemeen beleid 
  • financiën 
  • veiligheid: brandweer en politie 
  • Noord-Zuid 
  • communicatie 
  • jubilea