Concessie cafetaria

 

Via e-mail: secretariaat@houthulst.be

Per brief: Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8650 Houthulst

Naar de concessievoorwaarden