Concessie cafetaria

Uitbater cafetaria

Stel je kandidatuur:

  • via e-mail: secretariaat@houthulst.be
  • per brief: Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8650 Houthulst

Naar de nieuwe concessievoorwaarden