Digitaal Loket

Buitenschoolse kinderopvang

Cultuurdienst

dienst Lokale economie

Hoofdbibliotheek Houthulst

Kabinet Burgemeester en Schepenen

Milieu

Onthaal en info

Openbaar domein

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Sociaal huis - OCMW

Sportdienst