Digitaal Loket

Buitenschoolse kinderopvang

Burgerzaken

Cultuur

Gemeenschapswacht

Hoofdbibliotheek Houthulst

Kabinet Burgemeester en Schepenen

Lokale economie

Milieu

OCMW

Onthaal en info

Openbaar domein

Ruimtelijke ordening

Secretariaat

Sport