EID - Identiteitskaart

Wat is de eID?

De eID is de elektronische identiteitskaart van de Belgen. Ze wordt uitgereikt aan elke Belg wanneer hij de leeftijd van 12 jaar bereikt. De jongere krijgt een oproep om zich naar de gemeente te begeven. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet je steeds jouw eID op zak hebben. 

De identiteitskaart is het bewijs dat je ingeschreven bent in het rijksregisterExterne link van de natuurlijke personen. 

Met de eID kan men:

 • zich identificeren om zijn identiteit, nationaliteit, leeftijd… te bewijzen
 • zich authenticeren om zijn identiteit, nationaliteit, leeftijd… op elektronische wijze te bewijzen
 • als meerderjarig persoon elektronisch tekenen. Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.

Geldigheid

 • De identiteitskaart is 10 jaar geldig;
 • De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig;
 • De identiteitskaart voor mensen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig;
 • De kids-ID is 3 jaar geldig tot maximum de dag voor de 15de verjaardag (Wie op zijn 12de verjaardag nog over een geldige kids-ID beschikt, hoeft pas over een geldige eID te beschikken op het ogenblik dat de geldigheidsduur van de kids-ID verlopen is)

Benodigdheden

Bij de aanvraag van jouw elektronische identiteitskaart:

 • jouw oproepkaart;
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden van de fotomatrix (PDF) voldoet *;
 • jouw huidige identiteitskaart. Als je jouw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, breng dan het vervangingsattest van de politie of van dienst Burgerzaken mee;
 • 20 euro (prijs van de elektronische identiteitskaart).

Bij het afhalen van jouw elektronische identiteitskaart:

 • jouw betalingsbewijs;
 • jouw oude identiteitskaart of jouw vervangingsattest;
 • de omslag met de codes die je thuis toegestuurd kreeg

Kostprijs

De kostprijs van de elektronische identiteitskaart bedraagt €20.
In het Administratief centrum kun je cash of met Bancontact betalen.

Aanvraag herdruk pin-pukcodes

Ben je jouw pin- en pukcodes verloren, dan kun je een herafdruk van jouw codes aanvragen. Je hoeft daarvoor niet naar het loket te komen, je kan jouw nieuwe codes zelf aanvragen via deze website.

Binnen de 3 weken na jouw aanvraag komen de online-aangevraagde codes toe bij de Dienst Burgerzaken. 
Je neemt best vooraf telefonisch contact op met de dienst voor je de codes komt afhalen.