Gemeentelijke jeugdraad

De jeugdraad is officiële stem van de jongeren bij het gemeentebestuur. Zowel individuele jongeren als afgevaardigden van de jeugdverenigingen zijn erin vertegenwoordigd.

We doen onze 'zeg' door advies te geven aan het gemeentebestuur: wat is goed, wat kan er beter in onze gemeente voor de jeugd?

Verschillende onderwerpen komen op de vergaderingen aan bod: subsidies, fuifbeleid, speelruimte,... Er wordt voortdurend gebrainstormd over thema's of activiteiten die de kinderen en jongeren aanbelangen. Daarnaast organiseert de jeugdraad ook zelf allerlei activiteiten en acties, meestal samen met de jeugddienst.

 

Amber Grymonpon (leidster in KSA Merkem) is sinds 2019 voorzitster van de jeugdraad.

 

 Contact : Markt 17, 8650 Houthulst | 051 46 08 97 | jeugd@houthulst.be