... in het landschap

Een duurzaam landschap... zal dit in goede aarde vallen?

In samenwerking met het Regionaal Landschap IJzer en Polder en met alle inwoners van het platteland werken we aan een duurzaam landschap: we planten hagen, bomenrijen en boomgaarden, graven poelen, knotten bomen, enz. Deze ingrepen zorgen ervoor dat enkele unieke planten- en diersoorten, zoals de kamsalamander en de bruine kiekendief, zich hier opnieuw thuis voelen. Dit draagt bij tot een streek waar het aangenaam wonen en leven is. 

Voor meer info over ondersteuning voor landschapsbedrijfsplannen, landschapsplannen in de doelgebieden kan u meer info vinden op de webpagina van het Regionaal Landschap Westhoek, klik hier .

Het regionaal landschap geeft regelmatig cursussen, vormingen en allerlei activiteiten rond en in het landschap. Zo krijgt jong en oud de mogelijkheid om het landschap te ontdekken, te beleven en er bewust mee om te gaan.