Huisvesting

 

Woonwinkel West wijst je de weg

 

WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Veurne en Kortemark.

 

In elke gemeente werd een woonloket ingericht waar je alle informatie kunt verkrijgen rond wonen en huisvesting.

 

 

Aanbod van de dienst:

Huisvestingspremies  

Kwaliteitsproblemen aan de woning

De kwaliteit van de woningen in de Westhoek laat vaak nog te wensen over. Heel wat woningen werden reeds gerenoveerd, maar er blijft nog werk aan de winkel.

Soms worden ook woningen verhuurd waar gebreken aan zijn. Nochtans worden heel wat premies uitgereikt voor het renoveren van een woning.

Indien nodig kan een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden om de gebreken aan de woning te inventariseren en de eigenaar aan te moedigen de nodige verbeteringswerken uit te voeren.

Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden (met een heffing als gevolg).

Kandidaat-huurder voor een sociale woning

Wie zich wenst in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, kan hiervoor terecht bij WoonWinkel West.

De medewerkers helpen om het inschrijvingsformulier in te vullen en de nodige attesten bijeen te zoeken die bij de aanvraag noodzakelijk zijn.

Samenwerking met de Huurdersbond

WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle inwoners van de deelnemende gemeenten gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond.

Ook de inwoners van de gemeenten Koekelare en Kortemark kunnen van deze dienstverlening gebruik maken.

Leen aan max. 2% voor energiebesparende maatregelen in je woning! 

FRGE Westhoek kreeg begin dit jaar een wat gemakkelijkere naam, namelijk Energielening Westhoek.

Energielening Westhoek verstrekt goedkope  energieleningen. Met deze energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen en dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximaal 5 jaar.  

Er wordt geleend aan een vaste intrestvoet van 2%. Bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen lenen aan een vaste rentevoet van 0%, dit wil dus zeggen: een renteloze en kosteloze lening.   

Je kan een energielening aanvragen bij jouw gemeente. De OCMW-voorzitters van de Westhoek zijn samen met de gemeenten initiatiefnemer van deze dienstverlening.  Extra investeren in energiebesparende toepassingen (dakisolatie, zonneboiler, extra-isolerend glas, spouwisolatie enz.) helpt jouw energiefactuur naar beneden te halen en zorgt voor extra gezinsbudget.

Zitdag Houthulst

 Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, werken we op afspraak en dit op dinsdagvoormiddag.

 Een afspraak maken kan via 051 51 93 53 of info@woonwinkelwest.be.

De woonwinkel is gesloten van 26 juli tot 6 aug 2021 (jaarlijks zomerverlof.)

Contactgegevens

Vijverstraat 30
8650 Houthulst