Landbouw

Je kan hier terecht voor o.a.:

  •     schade aan landbouwgewassen (indien schriftelijke aanvraag tot bezoek van de landbouwschattingscommissie). Hiervoor kan je terecht bij dienst Burgerzaken

 

  •     inlichtingen rampenfonds (bijstand bij invullen formulieren bij landbouwramp of algemene ramp - ook voor particulieren). Hiervoor kan je terecht bij dienst Burgerzaken

 

  •     veldkanonnen 

Het gebruik van luchtdrukkanonnen in de land- en tuinbouw is enkel toegestaan wanneer volgende bepalingen worden gerespecteerd:

- De kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 200 meter van een bewoond huis en 200 meter van de openbare weg. De vuurmond moet weggedraaid zijn van de woning en de openbare weg.

- Het is verboden luchtdrukkanonnen te gebruiken tussen 22 en 7 uur.

- De machtiging kan uitsluitend worden verleend in de periode tussen 31 maart en 30 september. Het kanon mag niet meer dan 12 knallen per uur afvuren.

- Het gebruik van veldkanonnen is enkel toegestaan na schriftelijke machtiging door de burgemeester. Het aanvraagformulier kan hieronder gedownload worden.

Als algemeen principe blijft gelden dat, omwille van de geluidshinder, in plaats van vogelschrikkanonnen zo veel mogelijk alternatieve afschrikkingsmethodes dienen gebruikt te worden.

Meer info bij secretariaat Burgemeester.