Leegstand

Op 27 maart 2009 werd door de Vlaamse Regering het Grond- en Pandendecreet goedgekeurd. Dit voorziet in een reeks instrumenten die betaalbaar wonen moeten bevorderen.
Hierdoor moet vanaf 2010 elke gemeente instaan voor de opmaak en het beheer van een register van leegstaande gebouwen en woningen, het ‘leegstandsregister’ genoemd.
Het reglement i.v.m. het leegstandsregister werd door de gemeenteraad van Houthulst goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde eveneens een belastingsreglement inzake leegstand goed.

Hierdoor worden woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister belast.