Managementteam

In iedere gemeente is er een managementteam dat instaat voor de algemene beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Het beleidsadvies wordt er gecoördineerd, onder meer bij het opmaken van de personeelsformatie, de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan, het jaarlijks budget en de opvolging van de gemeentelijke leidraad interne controle en externe audit. Het team bewaakt via interne controle en regelmatige evaluaties de kwaliteit en de eenheid van de organisatie en het beleid.