Melding

  • Voetpaden: indien voetpaden door verzakkingen of losse tegels er gevaarlijk bijliggen, kan dat gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente. U kunt ook onderstaand meldingsformulier invullen.

  • Wegen: indien wegen er slecht bijliggen, een verzakking zich voordoet, een put in de weg aanwezig is,... kan dat gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente. U kunt ook onderstaand meldingsformulier invullen.

  • Openbare verlichting: defecte straatlampen kunnen gemeld worden rechtstreeks aan Eandis via de website¬†www.straatlampen.be¬†of tel. 0800 635 35 35. U kunt ook een melding maken aan de technische dienst van de gemeente die de melding dan doorgeeft aan Eandis.

Gegevens
Melding