Milieuvergunningen

Niemand mag zonder vergunning...

een klasse 1 of klasse 2 inrichting uitbaten of veranderen. Een klasse 3 inrichting moet je melden bij de bevoegde overheid. De procedures over de opmaak van een milieuvergunningsaanvraag en/of melding, vind je terug in het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, beter bekend als VLAREM 1 . De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een bepaalde inrichting te mogen exploiteren, staan in VLAREM 2 (cfr. Milieuvergunningen​).​

Voor meer info kan u terecht op de milieudienst of op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, klik hier.

De bekendmakingen van openbare onderzoeken voor een milieuvergunningsaanvraag en beslissing milieuvergunningsaanvraag kan u terugvinden via deze link: Bekendmakingen.