Aanvraag incontinentiepremie

Wat?

 • Tegemoetkoming van 39 euro per jaar voor personen die lijden aan chronische incontinentie, patiënten met een stoma of die peritoneale thuisdialyse doen
 • Aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden

Voorwaarden voor personen die aan chronische incontinentie lijden

 • Gedomicilieerd zijn in Houthulst
 • Thuis verblijven (niet in een residentiële voorziening verblijven)
 • Reeds het incontinentieforfait van de mutualiteit ontvangen (gelieve het bewijsstuk hiervan samen met het aanvraagformulier in te dienen)
 • Opgelet: medisch attest door de huisarts of behandelende arts moet hiervoor niet ingevuld worden

Voorwaarden voor patiënten met een stoma of die peritoneale thuisdialyse doen

 • Gedomicilieerd zijn in Houthulst
 • Thuis verblijven (niet in een residentiële voorziening verblijven)
 • Medisch attest door huisarts of behandelende arts laten invullen en samen met het aanvraagformulier indienen

Aanvraag

 • Door middel van aanvraagformulier
 • Aanvraagformulier te verkrijgen bij sociale dienst OCMW of via website gemeente 
 • In te dienen bij sociale dienst OCMW