Bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht planologische attest Anfiba nv

BEKENDMAKING

De gemeente Houthulst maakt bekend dat de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten Milieueffectenrapportage van de Vlaamse overheid beslist heeft dat de opmaak van een plan-MER voor de opmaak van het ‘planologisch attest voor Anfiba nv' niet nodig is.

 

Het betreffende screeningsdossier samen met de beslissing ter zake kunnen op de website www.mervlaanderen.be en in het gemeentehuis geraadpleegd worden.