Cheques voor onderwijs en buitenschoolse kinderopvang

In het kader van kinderarmoedebestrijding starten het OCMW van Houthulst en BKO Houtekind met onderwijscheques en BKO-cheques. Dit is een betaalmiddel voor schoolfacturen of BKO-facturen voor ouders van schoolgaande kinderen die gedomicilieerd zijn in groot-Houthulst van wie het kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming of wanneer het gezin in collectieve schuldenregeling is. Ook gezinnen met financiële problemen kunnen de cheques aanvragen. Er wordt dan een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd om na te gaan of het gezin nood heeft aan cheques. De onderwijscheques en BKO-cheques dienen aangevraagd te worden in het OCMW van Houthulst. Er wordt bij het aanvragen van de cheques ook een studietoelage aangevraagd.

Eén cheque heeft een waarde van 10 euro. Voor het peuter- en kleuteronderwijs kunnen er per schooljaar maximaal 4 bekomen worden. Voor het lager onderwijs zijn dat er 8, voor het secundair onderwijs 10. Voor de BKO gaat het om maximaal twee cheques per schooljaar.

 

Meer informatie via info@ocmwhouthulst.be of op 051 70 41 64, of in de Vijverstraat 30 in Houthulst.