Coronamaatregelen voor seizoensarbeiders

Wij vragen uw aandacht voor het aangepaste politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. 2 september 2020 i.v.m. seizoensarbeid.

 

Op 2 september heeft de Gouverneur zijn eerdere besluiten van augustus bijgestuurd.

 

Voornaamste wijziging:

alle personen die uit oranje zone komen moeten ook verplicht een testing ondergaan. Voorheen was dat versoepeld en waren het enkel de personen die uit rode zone komen die moesten getest worden.

 

Dit besluit geldt tot eind oktober 2020. 

 

Bijkomende nuttige informatiebronnen

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

  • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

  • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

  • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis