Gemeentelijke maatregelen corona

Update 23-09-2020

 

Het gemeentelijk noodnummer is T 0497 70 71 43 

noodplanning@houthulst.be

 

Op de Nationale Veiligheidsraad van 23-09-2020 werden volgende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voorzien:

 

Sociale contacten:

 • Je mag iedereen zien die je wil, op voorwaarde dat er altijd afstand wordt gehouden. Als dat niet mogelijk is, draag je een mondmasker. Je mag niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen niet inbegrepen).
 • Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Je mag individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben.

 

Evenementen:

 • Voor evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan 10 personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen).
 • Voor evenementen die door professionelen worden georganiseerd, gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden. Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan.
 • Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. De Nationale Veiligheidsraad heeft aan Celeval gevraagd om samen met de bevoegde ministers en de verschillende sectoren deze regels te herwerken. De huidige protocollen blijven geldig tot de nieuwe protocollen worden uitgevaardigd.

 

Mondmaskers:

 • Het dragen van het mondmasker blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
 • Vanaf 1 oktober is het dragen van een mondmasker buitenshuis niet meer verplicht, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen, ongeacht het aantal mensen.

 

Winkelen:

 • Er is geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd.

 

De werkvloer:

 • Op de werkvloer wordt telewerken nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

 

De barometer:

Op basis van de zes gouden regels blijven de experten van Celeval werken aan een zogenaamde epidemiologische barometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau, die geleidelijk zal worden ingevoerd. Deze barometer moet nog worden verfijnd. Hij zal werken volgens een gefaseerd principe: hoe ongunstiger de gezondheidssituatie wordt, hoe beperkender de maatregelen. De barometer zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebaseerd zijn op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames. Het doel is om over twee weken een consensus te bereiken in het Overlegcomité.

 

Tracing:

Op 30 september wordt de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie
 
 
Quarantaine:
 • Wie symptomen heeft, moet onmiddellijk 7 dagen in isolatie en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijf je in quarantaine. Bij een negatieve test mag de quarantaine worden stopgezet zodra de klinische situatie dat toelaat.
 • Wie geen symptomen heeft, maar nauw contact heeft gehad met iemand die positief heeft getest, moet, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.

 

Terugkeer van vakantie:

 • Vanaf vrijdag 25/09 zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dat is niet langer verboden.
 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Dit vermijden kan, als je een zelfevaluatiedocument invult dat, na analyse, groen licht krijgt. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

 

Koppels met een verschillende nationaliteit en/of die in verschillende landen wonen:

 • De voorwaarden om elkaar te ontmoeten worden versoepeld. Voortaan wordt gevraagd om aan te tonen dat het koppel minstens 6 maanden (in plaats van 1 jaar) samenwoont, of 1 (in plaats van 2) jaar een relatie hebben, met 2 ontmoetingen in plaats van 3 op een totaal van 20 dagen in plaats van 45, rekening houdend met de geplande maar geannuleerde bezoeken omwille van Covid, of zoals voorheen, het bestaan van een gemeenschappelijk kind te bewijzen.
 
Meer details vind je binnenkort op www.info-coronavirus.be.
 
Onze gemeente legt GEEN extra beperkende maatregelen op zolang we ons niet in een verhoogd risicogebied bevinden.
 
Wij vragen wel om de federale maatregelen strikt op te volgen.
 • Maskers zijn verplicht in alle openbare gebouwen die publiek toegankelijk zijn. Ook op het recyclagepark is het dragen van een mondmasker verplicht!
 • Respecteer de 6 gouden regels voor sociaal contact!
 
 
Voor wie een evenement wil organiseren, maakten wij dit eenvoudig stappenplan:
 
1. Controleer jouw evenement op COVID-veiligheid via https://www.covideventriskmodel.be/
2. Volg de richtlijnen zoals beschreven in het protocol.
3. Respecteer het aantal aanwezigen en houd hier een register van bij.
 • evenement in open lucht: max 400 personen
 • binnen worden max 200 personen toegelaten als de grootte van de ruimte dit toelaat.
Concreet betekent dit:
 • OC Markthuis Houthulst: max 32 personen
 • OC Maeke-Blyde Houthulst: max 47 personen
 • GC Dorpshuis Jonkershove: grote zaal max 44 personen; foyer max 33 personen
 • OC Stationshuis Merkem: grote zaal max 54 personen; kleine zaal max 16 personen
 • OC Heuvelhuis Klerken: max 53 personen
 • Op huwelijksplechtigheden en jubilea die in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden, worden maximum 30 personen toegelaten. Ook hier is een mondmasker verplicht.
4. Maak melding van je evenement via onthaal@houthulst.be
 
 
Meer info?
Hebt u specifieke vragen voor de gemeente zelf, dan kan je terecht op noodplanning@houthulst.be
Meer algemene informatie over het coronavirus vind je hier.
Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van nieuwe algemene maatregelen rond het coronavirus? Registreer je dan bij Be Alert.
 
Ondertussen volgen wij vanuit de gemeente de situatie nauwkeurig op. De gemeentelijke crisiscel komt regelmatig bijeen. 
 

Houthulst helpt!