Hulp bij het invullen van je belastingaangifte

Kan je wat hulp gebruiken bij het invullen van je belastingaangifte over het aanslagjaar 2019? Dan kan je daarvoor in Roeselare, Veurne en Diksmuide terecht. Vanaf donderdag 2 mei kan je je telkens tussen 9 en 12 uur (en in juni tot 15 uur) melden in het administratief centrum in de Peter Benoitlaan 4 in Veurne of in de Rondekomstraat 30 in Roeselare. Er zijn ook zitdagen in Diksmuide, in het lokaal dienstencentrum Ten Patershove in de Maria Doolaeghestraat 2a. Die vinden plaats op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 mei, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Let wel: vooraf een afspraak maken is een must. Dat kan op 051 79 32 80 bij Ten Patershove.

 

Meebrengen?

 

Je komt best niet met lege handen aan: om te beginnen heb je je identiteitskaart al zeker nodig – zonder kan je simpelweg niet geholpen worden. Bij gehuwden of wettelijk samenwonenden volstaat 1 eID. Kom je langs voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart én een volmacht mee.

Denk ook aan alle fiches met betrekking tot je inkomsten uit 2018: loonfiches, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, pensioenen, aanslagbiljetten van onroerende voorheffing/grondlasten, verplicht aan te geven roerende inkomsten, ontvangen huurgelden handelszaken enzovoort. Ook alle fiscale attesten van uitgaven in 2018 breng je best mee, zoals rond pensioensparen, giften, attesten van de kinderopvang, attesten van een levensverzekering en/of interest/kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, uittreksels van het onderhoudsgeld, uittreksel van voorafbetalingen enzovoort.

Een goeie raad: wacht niet tot het laatste moment om je aangifte in te dienen. Zelfs al heb je je aangiftedocumenten nog niet ontvangen, toch kan je op deze zitdagen al worden geholpen.

Heeft u een algemene vraag over uw aangifte? Dan kan u terecht bij het Contact Center op  0257 257 57 (gewoon tarief), elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.