Info-avond 'agrariërs bouwen aan het landschap'Woensdag 13 december om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, Markt 1

Deze infavond wordt u aangeboden door de Milieuraad in samenwerking met het
Regionaal Landschap IJzer en Polder, Inagro, Zot van ’t boeren en het gemeentebestuur.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
- Welkomstwoordje door de schepen van Milieu, Erik Verbeure
- Regionaal Landschap IJzer en Polder over subsidies voor landschapsbedrijfsplannen, nestbescherming, poelen, … 
- Inagro over ‘kopzorgen over waterlopen’, bufferstroken langs waterlopen in kader van grondbewerking, bemesting,
  gewasbescherming
-  Zot van ’t boeren, warme oplossingen verspreiden om problemen te voorkomen of aan te pakken