Maatregelen COVID-19

UPDATE 24-02-2021

Het gemeentelijk noodnummer: T 0497 70 71 43  E noodplanning@houthulst.be

Info over COVID-19 in andere talen vind je hier.

--- 

Het gemeentehuis, het administratief centrum, de dienst burgerzaken, de dienst vrije tijd en het OCMW werken tijdens de openingsuren op afspraak. De contactgegevens van de diensten vind je hier

--- 

Er worden op het gemeentehuis geen vuilniszakken verkocht. Klik hier voor de andere verkooppunten.

--- 

Wat moet je doen als je ziek bent? Had je contact met een besmet persoon? Wanneer moet je je laten testen?

Ben je besmet? Wanneer moet je in quarantaine?  Wanneer moet je in thuisisolatie

---

20210222 De gouverneur vaardigt extra maatregelen uit tijdens wielerwedstrijden op het grondgebied West-Vlaanderen.

20210224 Veelgestelde vragen over de extra maatregelen tijdens wielerwedstrijden.

---

Als je naar het buitenland reist, vul je een verklaring op eer in als bewijs dat het om een essentiële reis gaat.

---

20210206 De aangepaste federale maatregelen lees je hier.

---

 Opgelet: Er zijn bijkomende maatregelen van kracht in onze gemeente. 

Onze gemeente is zwaar getroffen door het coronavirus. 

Daarom neemt onze gemeente bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. 

Alle activiteiten worden verboden, uitgezonderd onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, Kind & Gezin en de bloedinzamelingen van het Rode Kruis.

In de krokusvakantie (13-02 t.e.m. 21-02-21) worden meerdaagse kampen voor -18-jarigen toegelaten.

De muziekschool schakelt volledig over op afstandsleren. Na de krokusvakantie worden de normale lessen in GC Dorpshuis terug opgestart.

Deze maatregelen zijn in groot-Houthulst van kracht t.e.m. zondag 28 februari 2021.

Je kan deze maatregelen nalezen in het burgemeestersbesluit.

---

       Maatregelen toegepast voor onze gemeente:

 • Alle speelterreinen blijven vrij toegankelijk. Hier geldt wel het samenscholingsverbod van maximum 4 personen. Ook de afstandsregels dienen te worden gerespecteerd. Het skatepark heropent op 13-02-2021.
 • De bibliotheek en haar uitleenposten in Klerken en Merkem zijn gesloten. Boeken kunnen online worden besteld via https://houthulst.bibliotheek.be De bestelde boeken worden bij je thuis gebracht. Het terug inleveren van boeken, DVD's... kan coronaproof in de daartoe voorziene bak in het sas van de hoofdbibliotheek 
 • Het recyclagepark blijft open en vrij toegankelijk. Je draagt er wel verplicht een mondmasker. 
 • Op begrafenisplechtigheden mogen max 15 personen aanwezig zijn. Koffietafels aansluitend aan een begrafenisplechtigheid kunnen niet.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. 
 • Huwelijken op het gemeentehuis vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten (en hun kinderen), de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand. Bij een huwelijksplechtigheid wordt er geen samenkomst aan de voorkant van het gemeentehuis toegelaten. Er geldt een samenscholingsverbod van max. 4 personen.
 • Huwelijksjubilarissen worden niet meer ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis.
 • De horeca is gesloten. Sommigen horecazaken bieden afhaalmogelijkheden
 • Niet-essentiële winkels zijn open onder strikte voorwaarden. Velen organiseren afhaal en thuislevering van goederen die op voorhand worden besteld. 
 • Afhalen van voedsel en drank (take-away) is enkel toegelaten bij officiële afhaalpunten, horecazaken, voedingswinkels en traiteurs.
 • Leveringen van pakketten of goederen door verenigingen, clubs of andere organisaties aan geïsoleerde woningen zijn tijdelijk onmogelijk. Niet-commerciële verkopen zijn mogelijk vanuit een gemeentelijk afhaalpunt.
 • Ambulante handel is uitgesloten en er mag geen alcohol worden verkocht, m.u.z. van deze die werden toegestaan voor 15-11-2020.
 • Raamverkoop, het verkopen van eetwaren via een uitstalraam (zoals van ijs, wafels...) en ambulante handel kan alleen voor zaken die voedsel of niet-alcoholische dranken verkopen en die hiervoor vergund waren voor 15-11-2020.
 • Huis-aan-huis-verkopen en leurdersactiviteiten, van welke aard ook, zijn verboden.
 • De fitness en wellnesscentra zijn gesloten.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) heropenen binnenkort. Voor kappers is dat op 13-02; schoonheidssalons op 1-03.
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken mogen open op 15-02.
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • De wekelijkse markt blijft open. Een mondmasker is verplicht. Naar de markt komen, doe je alleen of met max nog 1 persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt erbij en voor maximum 30 minturen. Een volwassene kan de minderjarige van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen. 
 • Naast de federale mondmaskerplicht gelden er bijkomende verplichtingen voor onze provincie (bv. op de zeedijk). In West-Vlaanderen ben je ook overal verplicht een mondmasker op zak te hebben.
 • Het bezoek in zorgvoorzieningen: max 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. Er wordt onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra. In WZC De Groene Verte en WZC Cassiers is alle bezoek verboden.
 • Er is een avondklok van 24 tot 5 uur 's nachts (behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bv. dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer)
 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot max. 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • Telewerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de cotinuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • Er geldt een verbod op huis-aan-huis-bezoeken.
 • Je winkelbezoek dient te worden beperkt tot 30 minuten. Een mondmasker is verplicht. Winkelen doe je alleen of met max nog 1 persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt erbij en voor maximum 30 minturen. Een volwassene kan de minderjarige van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen. 

 

---

Vind je dit allemaal wat moeilijk? Je vindt hier een overzicht van alle maatregelen duidelijk uitgelegd.

---

Vlaamse maatregelen vanaf 29-10-2020

---

20210206 Overlegcomité: heropening kappers vanaf 13 februari

20210122 Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

20210108 Bestiging bestaande maatregelen

20201102 Federale maatregelen

--- 

Provinciale maatregelen genomen door de gouverneur van West-Vlaanderen

--- 

Meer info?

Hebt u specifieke vragen voor de gemeente zelf, dan kan je terecht op noodplanning@houthulst.be
Meer algemene informatie over het coronavirus vind je hier. Veelgestelde vragen vind je hier.
Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van nieuwe algemene maatregelen rond het coronavirus? Registreer je dan bij Be Alert.
 
Ondertussen volgen wij vanuit de gemeente de situatie nauwkeurig op. De gemeentelijke crisiscel komt regelmatig bijeen. 
 
--- 

Houthulst helpt!

Documenten: