Maatregelen rond drinkwatervoorziening

Aangezien de aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale drinkwaterbedeling, werden er enkele preventieve maatregelen getroffen, die tot en met 28 juli 2017 golden.

Uit een neerslagrapport van de VMM is echter gebleken dat het in West-Vlaanderen zeer droog blijft. Er blijft dan ook nood aan beperkende maatregelen om de waterbevoorrading in de provincie veilig te stellen. Volgende captatieverboden werden dan ook verlengd tot en met 18 augustus 2017:

 

- captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen: Om de hygiëne en de gezondheid van mens en dier te vrijwaren, is een verlenging noodzakelijk van de beperking van het waterverbruik tot strikt noodzakelijke doeleinden. Recreatieve activiteiten passen hier niet in.

 

- captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen in het Ijzerbekken: Het resterende oppervlaktewater dient prioritair aangewend te worden voor mens en dier, boven beregening van gewassen. Om verdere daling van het oppervlaktewater te vermijden, is een verlenging noodzakelijk van het captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen in het Ijzerbekken.

 

Het politebesluit van de gouverneur betreffende het verbod voor het gebruik van drinkwater voor welbepaalde doeleinden in West-Vlaanderen werd opgeheven vanaf zaterdag 15 juli 2017 om 00.00 uur.

 

De volledige politiebesluiten kan je via deze pdf's nog eens nalezen.