Opgelet blauwalgen op de Fabrieksput

UPDATE...

Het  water bevat nog steeds toxische cyanobacteriën (Blauwalgen). De laatste analyse werd genomen op 30/10/2019. De gemeente volgt het verder op.

Blauwalgen op de Fabrieksput

Op de Fabrieksput is blauwalgenbloei vastgesteld. De analyse van het water door de Vlaamse Milieumaatschappij bevestigt de aanwezigheid van toxische cyanobacteriën (Blauwalgen) in het water. Blauwalgen houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Om die reden is het niet toegelaten om te vissen, het water te betreden, andere vormen van zachte recreatie of water te capteren uit de Fabrieksput.

Op basis van nieuwe testresultaten wordt de komende dagen en weken beslist of het verbod kan worden opgeheven of moet worden verlengd. Na nieuwe controles op 10/09 en 24/09 door een labo blijft het verbod van kracht. 

 

Blauwalgen

Blauwalgen komen zowel voor in zoet als zout water en zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën (cyanobacteriën). Blauwalgen krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen.

 

Voor welke problemen zorgt blauwalgenbloei?

Drijvend aan het wateroppervlak vormt blauwalgenbloei een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier:

 

1. Via de mond, de huid en bij inademing kunnen er gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.

2. Toxines die aanwezig zijn in kleine waterdruppeltjes, kunnen ook via de luchtwegen opgenomen worden. Hierdoor lopen niet alleen zwemmers, maar ook hengelaars en beoefenaars van sporten op of aan het water een potentieel risico. Ook honden lopen risico omdat zij met open bek zwemmen.

3. Drijflagen van blauwalgen zien er vaak vies uit en kunnen ernstige geurhinder veroorzaken.