Over natjes en droogjes in de Westhoek-klimaatadaptatie bij ons

Klimaatverandering heeft ook bij ons gevolgen. Eind mei en begin juni 2016 werden delen van de Westhoek getroffen door wateroverlast. Daarna stopte de regen met als gevolg een uitzonderlijke droogte in het voorjaar en de zomer van 2017. Onderzoek toont aan dat we ons moeten voorbereiden op een toename aan overstromingen én watertekorten, verzilting, bodemerosie en hittegolven.
Hoe komt dit precies? Hoe kunnen we ons aanpassen aan deze nieuwe situatie?
Welke kansen biedt ons landschap voor waterbuffering en verkoeling?
Welke rol ligt hier voor gemeenten, landbouwers en bewoners?
 
Op Wereldwaterdag klinkt het startschot voor een reeks van 4 avonden rond dit thema.
 
Donderdag 22 maart 2018 vanaf 19h30 in CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2b in Diksmuide
 
Programma en doelgroep
19u30 Onthaal
20u00 Toelichting - Patrick Willems, hoogleraar aan de KU Leuven
Patrick Willems is gespecialiseerd in het waterbeheer en een expert in het onderzoek
naar de concrete gevolgen van de klimaatverandering op overstromingen en droogte in Vlaanderen. Gezien de ernstige watertekorten in voorjaar 2017, is dit een zeer actueel thema in de Westhoek.
21u30 Drankje aangeboden door de stad Diksmuide
22u15 Einde
 
Deze infoavond is bedoeld voor leden van gemeentelijke milieuraden, landbouwraden en gecoro’s uit de Westhoek en andere geïnteresseerden.
Deelnemen aan deze infoavond is gratis.
 
Inschrijven voor 20 maart 2018 via deze link, is gewenst.
 
Meer informatie
Ann Vansteenhuyse, RL Westhoek
Marie De Winter, Provincie West-Vlaanderen
 
Dit is een gezamenlijke organisatie van Regionaal Landschap Westhoek, Stad Diksmuide, Stad Ieper, Gemeente Langemark-Poelkapelle, Gemeente Kortemark, Gemeente Heuvelland, Gemeente Houthulst, Veurnse milieuraad, Inagro en de Provincie West-Vlaanderen en is een actie in het kader van Waterlanders.