Overvloedige regenval erkend als algemene ramp

De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regenval, die heeft plaatsgevonden van 21 mei tot 10 juni 2018, binnen een afgebakend geografisch gebied erkend als een algemene ramp. Ook de gemeente Houthulst valt binnen deze zone. Wie in onze gemeente schade heeft opgelopen door deze langdurige regenval, kan daardoor een aanvraag voor financiële tegemoetkoming indienen.

 

Het gaat daarbij zowel om particulieren als om land- en tuinbouwers. Alle gedupeerden hebben hiervoor de tijd tot ten laatste 31 mei 2019, exact een jaar na de zware wateroverlast in Houthulst.

 

Het gemeentebestuur van Houthulst ontving na deze ramp 18 aangiftes van schade. Al wie zo’n dossier indiende, ontvangt vanuit de dienst Burgerzaken een schrijven met de nodige informatie. Op basis daarvan kunnen zij hun aanvraag tot tegemoetkoming zelf verder afhandelen, hetzij via het e-loket, hetzij via de papieren versie.

 

Ook wie schade opliep maar nog géén aangifte had gedaan, kan nu nog een dossier indienen om een tegemoetkoming te verkrijgen naast de eventuele tussenkomst van hun verzekeringsmaatschappij. Ook landbouwers, die geen aangifte hebben gedaan, kunnen via een privé-expert een schadeverslag voorleggen, als de landbouwschattingscommissie de schade nog niet zou hebben vastgesteld.

 

Alle info is ook terug te vinden via deze link: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Wie nog met vragen zitten, kan terecht op het algemeen nummer van het Vlaams Rampenfonds op 02 553 50 10 of per mail op rampenfonds@vlaanderen.be