Vlaanderen Feest! heeft centen veil voor jouw feestje

Spreekt het idee je aan om een feest voor je straat of buurt of vanuit je plaatselijke vereniging te organiseren? Vanuit Vlaanderen Feest! komen initiatieven in het weekend van vrijdag 28 tot zondag 30 juni, de Vlaamse feestweek van donderdag 4 tot woensdag 10 juli en uiteraard donderdag 11 juli zelf in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 175 euro.

 

Bij buurtinitiatieven is vereist dat ze alle bewoners van de straat, de straten of de wijjk waarop ze zich richten, welkom zijn. Van andere activiteiten door lokale organisaties wordt verwacht dat ze geen besloten karakter hebben voor bv. alleen leden, maar een algemeen publiek uitnodigen. De initiatieven mogen geen competitief, partijpolitiek of commercieel karakter hebben. Maar verder krijgt de creativiteitvan de organisatoren volop vrij baan voor de concrete invulling.

 

De mogelijke feestcheque bestaat dan uit een tussenkomst tot maximaal 175 euro in een aantal realisatiekosten na afloop. Kosten voor bv. infrastructuur en materiaal of prestatievergoedingen voor een optreden en dergelijke, komen via de feestcheque in aanmerking voor recuperatie. Uitgaven voor een natje en een droogje blijven wel voor eigen rekening van de organisator.

 

Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe "wie eerst komt, eerst oogst". Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

 

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest. Alle informatie, plus het formulier om te kandideren is tot uiterlijk einde april (of tot uitputting van de opties op een feestcheque) beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu. Daar vind je ook alle concrete informatie over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over de uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de optie op de feestcheque om te zetten in een effectief bedrag op de rekening van je organisatie.