Vraag opnieuw uw Onderwijs - en BKO-cheques aan!

Vraag opnieuw uw Onderwijs - en BKO-cheques aan!

Net als voorgaande jaren kunt u opnieuw de Onderwijs – en BKO-cheques aanvragen bij het OCMW van Houthulst.

 

Wat?

Dit is een betaalmiddel voor schoolfacturen of BKO-facturen voor ouders van schoolgaande kinderen die gedomicilieerd zijn in groot-Houthulst én van wie het kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming of wanneer het gezin in collectieve schuldenregeling is.
Ook gezinnen met financiële problemen kunnen de cheques aanvragen. Er wordt dan een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd om na te gaan of het gezin nood heeft aan de cheques.

 

Hoeveel?

Peuter – en kleuteronderwijs

€ 40 per schooljaar per kind

Lager onderwijs

€ 80 per schooljaar per kind

Secundair onderwijs

€ 100 per schooljaar per kind

Buitenschoolse Kinderopvang groot-Houthulst

€ 50 per schooljaar per kind (Nieuw bedrag!)

Nieuw sinds dit schooljaar (2019 – 2020)!

Vanaf dit schooljaar worden de BKO-cheques verhoogd naar € 50 per schooljaar per kind.  

Gezien Houthulst sinds december 2018 een pleegzorggemeente is, willen we de pleeggezinnen ook een extra duwtje in de rug geven, alsook een blijk van appreciatie voor hun inzet.
Hierdoor zullen pleegkinderen die op ons grondgebied verblijven ook recht openen op de Onderwijs - en BKO-cheques.

Hoe aanvragen?

Alle aanvraagformulieren kan men terugvinden op de website van de gemeente Houthulst onder de rubriek Leven en Welzijn bij Sociaal huis – OCMW.  

Het ingevulde aanvraagformulier dient u dan binnen te brengen in het OCMW – gebouw in de Vijverstraat 30.
Aan de hand van dit aanvraagformulier worden uw gegevens gecontroleerd.

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, wordt er door het OCMW een attest opgemaakt en zal het attest rechtstreeks aan de school of het BKO bezorgd worden. De school of het BKO zal de korting dan rechtstreeks op de factuur verrekenen.  

 

Meer informatie via info@ocmwhouthulst.be of op 051 70 41 64, of in de Vijverstraat 30 in Houthulst.