OCMW-raad

Samenstelling

Samenstelling

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement | Publicatie 20190617

Deontologische code

Deontologische code OCMW-mandatarissen

Werking

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (ocmw) wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn die bestaat uit 21 raadsleden. Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad automatisch lid van de ocmw-raad. De ocmw-raad zet de beleidslijnen uit voor het ocmw voor de komende jaren en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. Daarnaast beslist deze raad over alle aanvragen in verband met individuele maatschappelijke dienstverlening. 

Het vast bureau maakt deel uit van de raad. De algemeen directeur is aanwezig en staat in voor de voorbereiding van de zittingen, advies en het notuleren van de beslissingen. 

Vergaderingen

De OCMW-raad vergadert elke derde donderdag van de maand (uitgezonderd de vierde donderdag van mei) om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens de maand juli vergadert de raad niet. De vergaderingen zijn openbaar behalve wanneer het persoonsgebonden materie is. 

 

Indien je de agenda van de OCMW-raad wenst te ontvangen, kan je dit aanvragen bij de algemeen directeur via e-mail. De notulen verschijnen op de website, worden uitgehangen aan het gemeentehuis of kan je inkijken op het secretariaat. 

 

Verslagen

De notulen van de OCMW-raad zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Vanaf november 2019 zijn de OCMW-raadszittingen ook te beluisteren via het audioverslag.

 

Klachten

Tegen de beslissingen van de OCMW-raad kan er binnen de 30 dagen na de bekendmaking van deze beslissingen op de website klacht ingediend worden. 

           Agentschap Binnenlands Bestuur
           VAC Herman Teirlinck Brussel
           Havenlaan 88, bus 70
           1000 Brussel

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer