Omgevingsvergunning

Niemand mag zonder vergunning...

een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse exploiteren zoals vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM (Decreet houdende Algemen Bepalingen Milieu). 

Of een ingedeelde inrichting of activiteit exploiteren van de derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABL

 

Voor meer info kan u terecht op de milieudienst of op de website van het Omgevingsloket,  klik hier.

De bekendmakingen van aanvragen tot omgevingsvergunningen of beslissingen tot omgevingsvergunning kan u terugvinden via deze link: Bekendmakingen.