Tussenkomst in BKO-kosten (BKO-cheques)

Download hier het aanvraagformulier

Naar school gaan kost geld! En na school, zijn ouders ook heel dikwijls nog eens aangewezen om hun kind(eren) nog even naar de opvang te laten gaan.  In het kader van kinderarmoedebestrijding startte het OCMW van Houthulst ook enkele jaren geleden met een tegemoetkoming naar deze naschoolse kosten (de vroegere BKO-cheques). Deze steun is een manier om korting te krijgen op de BKO factuur van je kind(eren). 

De tussenkomst in BKO facturen bedraagt:

  • voor peuters, kleuters en leerlingen uit het basisonderwijs: €50/schooljaar

Voorwaarden

  • Het kind is gedomicilieerd in Houthulst.
  • Het kind loopt school in het peuter-, kleuter- of lager onderwijs.
  • Het kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming OF het gezin is in collectieve schuldenregeling OF het betreft een pleegzorggezin.

Heb je geen recht op de verhoogde tegemoetkoming, ben je niet in collectieve schuldenregeling of ben je geen pleegzorggezin, maar heb je wel financiële moeilijkheden? Kom dan zeker langs, we kijken wat we voor jou kunnen doen!

Procedure

Vanaf het begin van een nieuw schooljaar (jaarlijks) of vanaf de opvang opgestart wordt, vul je een nieuw aanvraagformulier in.  Na ondertekening en samen met de nodige documenten vermeld op de aanvraag, kan het aanvraagformulier als volgt worden ingediend:

  • Aan het onthaal van het Sociaal Huis

  • Of via mail versturen

  • Of per post versturen (of gewoon zelf in brievenbus stoppen)  

De aanvraag zal onderzocht worden.  Op de maandelijkse bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal deze aanvraag ook worden voorgelegd.  Nadien wordt er een brief toegestuurd met de beslissing.

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, zal er ook een copie van deze brief door het OCMW aan het BKO bezorgd worden.  Zij verrekenen de korting dan rechtstreeks op de jullie factuur.

Download hier het aanvraagformulier

Contactinfo