Participatie en inspraak

Binnen de gemeente zijn enkele adviesorganen actief die het bestuur adviseren over bepaalde beleidsmateries:

Jeugdraad

+32 51 460 897

Jeroen Lamote (voorzitter) - Pieter Claeys (ondervoorzitter) - Koen D'Hulster (secretaris)

Sportraad

+32 51 460 893

Robert Verhoustraete (voorzitter) - Bart Verslype (secretaris) - Luc Gadeyne (penningmeester)

Cultuurraad

+32 51 460 894

Christophe Deconinck (voorzitter) - Gaby Pattyn (penningmeester)

Beheersorgaan bibliotheek

+32 51 705 950

Johan Lamote (voorzitter) - Roland Vandamme (ondervoorzitter) - Els Breemeersch (ondervoorzitter) - Patrick Vanneste (secretaris)

Beheersorgaan gemeenschapscentrum

+32 51 460 894

Peter Van Ryckeghem (voorzitter) - Johan Lamote (ondervoorzitter) - Karien Vanthuyne (secretaris)

Milieuraad

+32 51 460 895

Henk Vanhove (secretaris)

Seniorenadviesraad

+32 51 46 08 94

Jean-Pierre Desimpel (voorzitter) - Peter Castelein (secretaris en penningmeester)

GECORO

+32 51 460 745

Rudy Depoorter (voorzitter) - José Vandendriessche (ondervoorzitter) - Kris Vercooren (secretaris)