Participatie en inspraak

Binnen de gemeente zijn enkele adviesorganen actief die het bestuur adviseren over bepaalde beleidsmateries:

Jeugdraad

+32 51 460 897

Sportraad

+32 51 460 893

Cultuurraad

+32 51 460 893

Beheersorgaan bibliotheek

+32 51 705 950

Milieuraad

+32 51 460 895

Henk Vanhove (secretaris)

Seniorenadviesraad

+32 51 46 08 94

Jean-Pierre Desimpel (voorzitter) - Peter Castelein (verslaggever)

GECORO

+32 51 460 745

Rudy Depoorter (voorzitter) - José Vandendriessche (ondervoorzitter) - Kris Vercooren (secretaris)