PWA

Een terugblik

De gemeente Houthulst is onder impuls van toenmalig schepen Joris Hindryckx één van de pioniers bij het opstarten van een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Bij de samenstelling van de raad van beheer en de algemene vergadering werd gemeenteraadslid Eddy Clauw verkozen als voorzitter. Annelies Dewilde was de eerste pwa-beambte en na 20 jaar wordt de fakkel doorgegeven aan haar collega Elke Accou van PWA-Diksmuide. Sedert januari 2017 is het PWA niet meer in handen van de RVA maar van de VDAB. De VDAB legt een cumulverbod op aan beambten die ook een dienstenbedrijf runnen en deze beambten mogen dit niet meer combineren.

Contact

Elke Accou
Kasteelstraat 4
8600 Diksmuide
051 51 92 20
Elke.accou@vdab.be 

 Openingsuren: maandag en vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u.

Samenstelling raad van beheer

De raad van beheer van het PWA van Houthulst is samengesteld uit 6 stemgerechtigde leden die de gemeenteraad vertegenwoordigen, 6 stemgerechtigde leden die de organisaties vertegenwoordigen en 1 niet stemgerechtigd lid meer maar raadgevende lid.

De 6 stemgerechtigde leden aangeduid door de gemeenteraad:

 • Stroobant Nico - SP - voorzitter
 • Clauw Eddy - CD&V - penningmeester
 • Es Kelly - CD&V - bestuurslid
 • Pauwelijn Nicole - CD&V - bestuurslid
 • Boey Heide - NVA - bestuurslid
 • Vanthuyne Karien – NVA - bestuurslid


De 6 stemgerechtigde leden die de vakbonden en de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen:

 • Degryse Rik - Belgische Boerenbond – secretaris
 • Keirsschieter Saskia – ABVV – bestuurslid
 • Bonduel Marc – ACV - bestuurslid
 • Clauw Danny - Unizo - Ondervoorzitter
 • Bailleul Nadine – Unizo - bestuurslid
 • Vanhooren Johan – ACLVB - bestuurslid


Raadgevend lid:

 • Vandewalle Tessa - Voorzitter OCMW

 

PWA-werking

PWA is de afkorting van "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap". Het is een soort interimkantoor die ervoor zorgt dat bepaalde mensen klusjes kunnen uitvoeren bij bepaalde gebruikers. Deze klusjes zijn volgende activiteiten:

Activiteiten ten behoeve van privé-personen

 • Thuishulp met huishoudelijk karakter: LET WEL! Vanaf maart 2004 werd er in de PWA's een huishoudelijke stop ingevoerd. Dit houdt in dat er in de kantoren geen nieuwe gebruikers en pwa-werknemers meer mogen ingeschreven worden voor huishoudelijke taken. Deze mensen worden doorverwezen naar de dienstencheques. Het systeem van de dienstencheques is een nieuwe formule voor particulieren om hulp in het huishouden te verkrijgen.
 • Hulp voor het kleine tuinonderhoud.
 • Hulp voor de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen.
 • Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten.

Activiteiten ten behoeve van lokale overheden

 • Activiteiten die beantwoorden aan noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits, inzonderheid de bescherming van het leefmilieu, de buurtveiligheid en het tegemoetkomen aan andere buurtnoden, de begeleiding van kinderen, jongeren en van sociaal zwakkeren, alsmede socio-culturele activiteiten die van occasionele aard of van beperkte omvang zijn.
 • Activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen, vzw's en andere niet-commerciële verenigingen
 • Activiteiten die door hun aard, door hun belang of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de van personen die hulp verlenen bij sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties.

Activiteiten ten behoeve van de land- en tuinbouwsector

 • De activiteiten uitgeoefend binnen het Paritair Comité voor het land- en tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de champignonteelt en het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen.

Voor meer gedetailleerde informatie kan u de volledige activiteitenlijst krijgen in het PWA-kantoor.

 

Info voor gebruiker

Kostprijs

U betaalt jaarlijks een inschrijvingsgeld van 6,20 euro. Weduwen, wezen, gepensioneerden en invaliden (WGIW's) worden vrijgesteld van inschrijvingsgeld.

De betaling gebeurt met cheques, wat een zeer veilig betaalmiddel is. Met 1 cheque kan je 1 uur betalen.

U betaalt 7,20 euro per uur. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de fiscus u per uur tussen de 2,16 euro en 2,88 euro terug! Deze cheques noemen "cheques op naam" en u kunt de cheques bestellen via EDENRED. Land- en tuinbouwers betalen slecht 6,20 euro per uur.

Gebruikers die geen belastingen betalen, betalen slechts 5,95 euro per uur! Deze cheques noemen "naamloze cheques" en deze kunt u onmiddelijk kopen in het PWA-kantoor.

Zowel "niet gebruikte naamloze PWA-cheques" als "niet gebruikte PWA-cheques op naam" zijn terugbetaalbaar door het PWA.

De werkloze is verzekerd tegen arbeidsongevallen en brugerlijke aansprakelijkheid. U hoeft dus geen aparte verzekering hiervoor af te sluiten.


Hoe inschrijven

U gaat naar het kantoor en laat zich inschrijven voor 1 of meerdere activiteiten. Pas wanneer een geschikte kandidaat is gevonden, starten we de inschrijving. Deze gebeurt via een gebruikersformulier dat wordt opgemaakt in tweevoud. Daarnaast bestelt u uw cheques.

Wie komt bij u de activiteiten verrichten:

Kent u zelf iemand die bereid is de om de activiteit(en) uit te voeren en die tevens ingeschreven is in het PWA, dan mag deze persoon de activiteit(en) uitvoeren. Heeft u geen kandidaat, dan zal het PWA u de meest geschikte persoon zoeken.

De activiteiten worden uitgevoerd door personen:

 • die 2 jaar of meer werkloos zijn, indien ze jonger zijn dan 45 jaar;
 • die 6 maand werkloos zijn, indien ze ouder zijn dan 45 jaar;
 • die het bestaansminimum ontvangen.


Verzekering

De PWA-werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen. Veroorzaken deze personen schade tijdens hun werkzaamheden, dan dekt de verzekeringspolis van het PWA de burgerlijke aansprakelijkheid. Op die manier hoeft u geen bijkomende verzekering af te sluiten.


Hoe verlopen de betalingen

De betalingen verlopen eenvoudig. Op het einde van de maand overhandigt u aan de werkloze voor elk uur dat hij gewerkt heeft een PWA-cheque.


Hoe groot is mijn fiscaal voordeel

Belangrijk is dat uw uitgaven recht hebben op een belastingsvermindering. Het maximumbedrag dat hiervoor in aanmerking komt, bedraagt 2080 euro per jaar. De vermindering wordt berekend aan de gemiddelde aanslagvoet met echter een minimum van 30% en een maximum van 40%.

Op 2080 euro betekent dit een belastingsvermindering tussen 624 euro (30%) en 832 euro (40%) per jaar.

Hiervoor ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest van Accor Services, die u bij uw belastingsaangifte moet voegen.

  

Info voor PWA-werknemers

Bent u

 • Jonger dan 45 jaar en 2 jaar of meer werkloos?
 • 45 jaar of ouder en 6 maanden werkloos?
 • iemand die het bestaansminimum ontvangt?

Dan kan u hier terecht bij de klusjesdienst. Let wel op: hebt u 33% arbeidsongeschiktheid en kan u minstens 180 uren PWA-werk in 6 maand bewijzen, dan kan u blijven werken in het PWA. Voor andere mensen is het enkel maar een tussenoplossing.


Vergoeding

U blijft uw werkloosheidsuitkering of bestaansminimum ontvangen en per gewerkt uur voor het PWA krijgt u daarbovenop een vergoeding van 4,10 euro. Dit bedrag is belastingsvrij.

U hebt tevens recht op een kilometervergoeding. Deze wordt door de helft betaald door de gebruiker en de andere helft door het PWA-kantoor. Bij een verplaatsing vanaf 10 km heen en terug ontvangt u 0,15 euro per km. Is de verplaatsing minder dan 10 km heen en terug, dan ontvangt u 0,12 euro per km.

U bent ook verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.


Hoeveel uren mag ik werken

U mag als PWA-werknemer maximum 45 uren per maand werken.

Er is een uitzondering voor PWA-werknemers die in de land- en tuinbouw willen werken. Zij mogen meer dan 45u per maand presteren in zoverre het de limiet van 630 uren per jaar niet overschrijdt.

Er is een bijkomende uitzondering sinds 1 maart 2010 waarbij PWA-werknemers voor onderwijsinstellingen en voor bepaalde activiteiten ten gunste van natuurlijke personen zoals "hulp bij klein tuinonderhoud" en "hulp bij het waken of de begeleiding van zieken of kinderen", 70 uren per maand mogen presteren. Let wel: zij mogen ook de 630 uren per jaar niet overschrijden.