Reglementen en aanvragen en subsidies

Als erkende sportverenigingen kan je jaarlijks je aanvraag doen om subsidies te verkrijgen.  Hieronder vind je de reglementen en aanvraagformulieren.

Deze aanvraagformulieren dienen vóór 30 juli van het volgende jaar ingediend te worden op de Dienst Vrije Tijd - Afdeling Sport.  Dus 30 juli 2019 voor werkingsjaar 2018.

 

Wens je je sportvereniging te laten erkennen, vind je hieronder ook het nodige formulier.  Graag bezorgen via sport@houthulst.be.

 

Reglementen sporthal

Huishoudelijk reglement sporthal

 

Reglementen Subsidie

1) Algemeen subsidiereglement

2) Reglement rond kwalitatief jeugdwerk / impulssubsidie

 

Wat dien je in voor subsidies?

voor alle sportverenigingen: aanvraagformulier / controleformulier / subsidie / indien relevant: impulssubsidie

voor wielerwedstrijden: aanvraagformulier / controleformulier / werkingsformulier wielerclubs

 

 

Wil je je vereniging laten erkennen ?

Na 1 jaar werking kan je in aanmerking komen voor subsidiëring.  Klik hier voor het aanvraagformulier.

Na erkenning kan je ook lid worden van de sportraad.  Klik hier.