Rijbewijzen

Op de dienst burgerzaken kunt u terecht voor zowel voorlopige, definitieve 
als internationale rijbewijzen.
Om de aanvraag te doen, dient men zich persoonlijk aan te melden met de
benodigde documenten.
Hieronder vindt u een overzicht per rijbewijs:

 

Voorlopig Rijbewijs Model 36M

Voorlopig Rijbewijs Model 18M

Voorlopig Rijbewijs

Model 3

 

Rijbewijs

Internationaal Rijbewijs

Kostprijs

€25

€25

€25

€25

€20

Wat nodig?

-Identiteitskaart

-Indien foto op identiteitskaart niet meer gelijkend; nieuwe pasfoto

-Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

! Opgelet: Indien de begeleider in een andere gemeente woont, dient deze gemeente van woonplaats de gegevens van de begeleider te valideren.

- Begeleidersattest (verplicht sinds 1/10/2017)

-Identiteitskaart

-Indien foto op identiteitskaart niet meer gelijkend; nieuwe pasfoto

-Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

-Identiteitskaart

-Indien foto op identiteitskaart niet meer gelijkend; nieuwe pasfoto

-Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

-Identiteitskaart

-Indien foto op identiteitskaart niet meer gelijkend; nieuwe pasfoto

-Voor categorieën C en D: een nieuw medisch attest Groep 1 of Groep 2 en indien nodig; attest vakbekwaamheid

1 recente pasfoto

 

Geldigheid

36 maanden

18 maanden

1 jaar

10 jaar

3 jaar

Wachttijd

Minimum 1 week

Minimum 1 week

Minimum 1 week

Minimum 1 week

Minimum 1 week

 

De vervaldatum van het desbetreffende rijbewijs dient men zelf in de gaten te houden. 
In tegenstelling tot de identiteitskaart, wordt er voor het rijbewijs geen herinnering gestuurd. 

Meer informatie i.v.m. rijbewijzen vindt u op http://www.mobilit.belgium.be/nl/