Ruimtelijk uitvoeringsplan

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is een plan waarmee de overheid voor een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

 

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Men spreekt dan ook over gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen. Een GRUP kadert steeds in de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Een goedgekeurd gewestelijk RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden afgeleverd.

 

Momenteel is de gemeente bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het voetbalveld van Jonkershove en voor een uitbreiding van de industriezone ('Lokaal bedrijventerrein Melanedreef').

 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘VOETBALTERREIN JONKERSHOVE’ werd op 20/12/2016 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De provincie schorste deze beslissing. Het dossier zal in maart 2017 opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.