Ruimtelijke ordening

NIEUWS

Vk Vinkeniersstraat – Strooiendorp 

In samenwerking met de gemeente Houthulst realiseerde de West‐Vlaamse Intercommunale de nieuwe verkaveling ‘Strooiendorp ‘ in Jonkershove nabij de Vinkerniersstraat. In deze verkaveling werden 11 kavels gerealiseerd, waarvan 3 door de woonmaatschappij Ijzer en Zee. Op de 8 WVI‐kavels kunnen de kopers bouwen met een architect en aannemer naar keuze. 

De oppervlakte van de beschikbare kavels varieert tussen de 419 m² en 562 m². 

Geïnteresseerden in de aankoop van een lot bouwgrond kunnen zich inschrijven bij WVI.

Voor meer informatie over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden kan je terecht bij de dienst verkoop van wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge (tel. +32 050 367 156 / e-mail: e.vanengelandt@wvi.be).

 

Het gemeentebestuur als informatiepunt

Recente ervaringen hebben ons geleerd dat kopers van vastgoed niet altijd even goed geïnformeerd zijn over wat er stedenbouwkundig mogelijk is op hun nieuwe eigendom. In de meeste gevallen zijn ze op het moment van aankoop tevens niet op de hoogte van (mogelijke) inbreuken tegen de stedenbouwkundige wetgeving die op hun verworven eigendom rusten. We zouden dan ook potentiële kopers willen aanmanen om, voor ze tot aankoop van vastgoed overgaan, bij het gemeentebestuur langs te komen om de voorschriften die van toepassing zijn op de eigendom te komen inkijken. Op deze manier zal u een exact idee hebben van de voorschriften die op de eigendom in kwestie van toepassing zijn. Eveneens kan u op hetzelfde moment de stedenbouwkundige vergunningen of weigeringen afgeleverd op deze locatie inzien, wat u een beeld zal geven van wat er al of niet vergund is.