Samenwerkingsverband AchthoekSinds 2014 maakt Houthulst deel uit van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek samen met de gemeenten en steden Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne.

Deze 8 gemeenten, samen goed voor 47 deelgemeenten en meer dan 90.000 inwoners, vormen samen de arrondissementen Veurne en Diksmuide, de meest westelijke arrondissementen van Vlaanderen en België. Ze vormen samen wat de Noordelijke Westhoek wordt genoemd. 

Achthoek creëert door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning lokaal culturele meerwaarde en draagt bij tot meer cultuurdeelname. 

Achthoek doet dat vooral op het gebied van cultuurcommunicatie en afstemmen van het aanbod, maar ook op het vlak van cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultureel erfgoed en vorming voor bestuursvrijwilligers.

Achthoek is een samensmelting van twee samenwerkingsverbanden: 5-art met de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, en Hout- en Blooteland met de gemeenten Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge. Na de stopzetting van Hout- en Blooteland traden de drie laatstgenoemde gemeente toe tot 5-art dat eind 2014 omgedoopt werd tot Achthoek.

Wil je meer weten over de acties in het kader van deze samenwerking, neem dan gerust een kijkje op de website van Achthoek. Je vindt er o.a. informatie terug over Artiest zoekt feestneus, aWAKe en WesthoekVerbeeldt.